Kleuterskool gereedheid kontrolelys

Is my kind gereed om in die kleuterskool te gaan? Dit is 'n vraag wat baie ouers hulself vra as hul kind die ouderdom van 5 bereik. As ouer, is dit nie altyd maklik om te weet of jou gou-tot-kinderkollege die vaardighede het waarna sy kleuteronderwyser sal soek nie. Kinders ontwikkel teen verskillende tariewe, en dit is heeltemal normaal dat een 5-jarige deur "Kikker en Pad" gebroei word terwyl die ander nog steeds haar ABC's bemeester.

En kleuterskool vandag is nie wat dit vir vorige geslagte was nie. Die uitdrukking "Kleuterskool is die nuwe eerste graad" word vandag vir ouers en onderwysers vandag gehoor vir 'n rede: klem op gestandaardiseerde toetse en ander akademiese vereistes stel meer klem op lees en skryf - die kleuterskool lyk vandag baie soos wat eerste graad was selfs net 'n dekade gelede, volgens navorsing en anekdotiese bewyse van ouers.

Dit gesê, hier is 'n kort kontrolelys van kleuterskool gereedheid vaardighede om jou te help meet hoe gereed jou kind vir die kleuterskool kan wees. Aangesien dit, soos hierbo genoem, absoluut normaal is dat kinders teen verskillende tariewe ontwikkel, veral in die jonger skooljare, moet dit geen rede tot kommer wees as u kind nie al die vaardighede wat op die volgende is, kan uitvoer nie kontrolelys. Dit is ook belangrik om in gedagte te hou dat daar altyd tyd is om jou kind gereed te maak vir die kleuterskool.

Baie ouers kies vandag ook alternatiewe opsies, soos akademiese redshirting, of die uitoefening van die uitstel vir 'n jaar skoolinskrywing vir kinders wie se verjaarsdae naby afsnydatum is (dikwels in of rondom September vir die meeste distrikte).

Kleuterskool gereedheid kontrolelys

Om jou kind se vordering te evalueer, beantwoord elke vaardigheid met "Ja," "Onbestaanbaar" of "Nog nie."

Selfhulpvaardighede

Sosiale / Emosionele Vaardighede

Taalvaardigheid (Expressief en Reseptief)

Fyn motoriese vaardighede

Bruto Motoriese Vaardighede

Wiskundevaardighede

Geletterdheid / Fonemiese Bewustheidsvaardighede