Herlewing en kinderondersteuning

Jy mag dalk wonder hoe huweliks- en kinderondersteuning mekaar beïnvloed, veral as jy of jou ex plan om op een of ander tyd weer te herdenk. Die volgende algemene vrae oor huweliks- en kinderondersteuning sal jou help om die feite wat jy nodig het, te versamel en te beplan vir hoe 'n nuwe huwelik jou familie se huidige kinderondersteuningsreëling kan beïnvloed.

Verandering van huweliksverandering verander kinderondersteuningsbetalings?

Oor die algemeen, wanneer 'n ouer hertrou, raak die nuwe huwelik nie die vorige kinderondersteuningsbevele nie.

Die enigste inkomste wat by die berekening van kinderondersteuningsbetalings ingesluit moet word, is dié van die biologiese ouers. Die inkomste van een van die ouers se nuwe gade moet nie oorweeg word wanneer daar geskat word hoeveel kinderondersteuning ontvang of betaal sal word nie.

Terug Kinderondersteuningsbetalings

Wanneer 'n ouer wat kinderondersteuning hertrou, verskuldig is, kan die nuwe gade se inkomste nie as gevolg van kinderondersteuning betaal word nie. Terwyl die hof die loon van die kinderondersteuningsbeampte kan versorg, kan die hof nie na 'n nuwe gade se inkomste kyk om 'n kinderondersteuningsvonnis te bevredig nie. Die nuwe gade kan egter vrywillig aanbied om te help met die betaling van ou of huidige kinderondersteuningsbetalings indien hy of sy hulp wil verleen. Alhoewel dit nie deur die hof gemagtig kan word nie, is dit beslis nie verbode dat 'n nuwe gade op hierdie manier sal help nie.

Hoe sal my belastingopgawe geraak word deur rugsteun as 'n nuwe gade?

Oor die algemeen kan die regering - en gereeld - 'n kinderondersteuningskuldenaar se belastingopgawe konfiskeer om die verskuldigde kinderondersteuningsbetalings te bevredig.

As twee huweliksmaats saam in die vorm van 'n gesamentlike opgawe, die hof in beslag neem, kan die hof die hele opgawe konfiskeer. Die eggenoot wat nie kinderondersteuning verskuldig is nie, kan die IRS versoek om terugbetaling van sy / haar helfte van die belastingopgawe.

As die eks versoek om 'n kind ondersteuning verandering

Jou ex-vennoot kan nie 'n aanpassing van kinderondersteuning aanvra uitsluitlik gebaseer op die feit dat jy weer getroud is nie.

Hy of sy kan egter 'n kinderondersteuningsmodifikasie aanvra, indien geregverdig, gebaseer op 'n verhoging of afname in inkomste. Daarbenewens beperk sommige state die frekwensie van hersieningsmodifikasie-hersienings en sal hulle elke drie jaar slegs 'n bestaande kinderondersteuningsooreenkoms herhaal.

Die hof sal oorweeg addisionele huishoudelike uitgawes

Ja, die hof sal addisionele uitgawes oorweeg wat 'n kind met 'n verpligting vir die kind ondersteun, as gevolg van 'n versoek om kinderondersteuning. Byvoorbeeld, 'n ouerbetaalbare kinderondersteuning kan 'n groter bedrag huishoudelike uitgawes as gevolg van die huwelik hê, wat sy / haar kind se ondersteuningsverpligting kan verminder. Ouers moet bereid wees om bewys van uitgawes aan te bied by 'n kinderondersteuningsverhoor.

Sal die hof die kinders wat ek met my huidige gade het, oorweeg?

Nee. Kinders van 'n vorige verhouding word beskou as eerste prioriteit vir kinderondersteuningsdoeleindes. Die hof sal nie addisionele kinders in 'n nuwe huwelik oorweeg nie, maar oorweeg addisionele uitgawes wat toegeskryf word aan nuwe kinders (dws kindersorg of mediese uitgawes ), betaal deur die biologiese ouer.