Domeine in Menslike Ontwikkeling

Met betrekking tot menslike ontwikkeling verwys die woord "domein" na spesifieke aspekte van groei en verandering. Belangrike domeine van ontwikkeling sluit in sosiale-emosionele, fisiese , taal- en kognitiewe.

Kinders ervaar dikwels 'n beduidende en voor die hand liggende verandering in een domein op 'n keer, dus dit lyk asof 'n spesifieke domein die enigste is wat ontwikkelingsverandering ondervind gedurende 'n bepaalde tydperk van die lewe.

Trouens, verandering vind tipies ook in die ander gebiede plaas, maar dit kom geleidelik en minder prominent voor.

fisiese

Die fisiese domein dek die ontwikkeling van fisiese veranderinge, groei in grootte en sterkte en die ontwikkeling van beide bruto motoriese vaardighede en fyn motoriese vaardighede. Hierdie domein sluit die ontwikkeling van die sintuie in en gebruik dit. Fisiese ontwikkeling kan beïnvloed word deur voeding en siekte.

kognitiewe

Hierdie domein sluit intellektuele ontwikkeling en kreatiwiteit in. Kinders ontwikkel die vermoë om gedagtes te verwerk, aandag te gee, herinneringe te ontwikkel, hul omgewing te verstaan, planne te maak en te implementeer en dit te bereik. Kreatiwiteit word ook uitgespreek. Jean Piaget het vyf stadiums van kognitiewe ontwikkeling uiteengesit: sensorimotoriese stadium vanaf geboorte tot 2 jaar, die preoperasionele stadium vanaf 2 tot 6 jaar, die konkrete operasionele stadium vanaf 7 tot 11 jaar en formele operasionele stadium vanaf 12 tot volwassenheid.

Sosiaal-emosionele

Hierdie domein sluit in die groei van 'n kind in die begrip en beheer van hul emosies. Hulle identifiseer ook wat ander voel. Die kind ontwikkel aanhangsels aan ander en leer hoe om met hulle te kommunikeer. Hulle ontwikkel die vermoë om saam te werk, empatie te toon en morele redenasie te gebruik.

Kinders en adolessente ontwikkel baie verhoudings, van ouers en broers en susters tot eweknieë, onderwysers, afrigters en ander in die gemeenskap. Kinders ontwikkel selfkennis en hoe hulle met verskillende groepe identifiseer. Hul aangebore temperament kom ook in die spel.

Taal

Taalontwikkeling hang af van die ander ontwikkelingsdomeine. Die vermoë om met ander te kommunikeer, groei van kleuter af. Aspekte van taal sluit in fonologie (die klank van spraak), sintaksis (grammatika - hoe sinne word saamgestel), semantiek (wat woorde beteken) en pragmatika (kommunikeer in sosiale situasies sowel mondelings as nie-verbaal). Kinders ontwikkel hierdie vaardighede teen verskillende tariewe.

Domeinontwikkeling in die Tween Years

Tweens demonstreer byvoorbeeld tipies beduidende ontwikkelings in die sosiale-emosionele domein, aangesien eweknieë sentraal in hul lewens word en hulle leer hoe om langtermyn vriendskappe uit te voer. Ouers merk gewoonlik groot toenames in sosiale vaardighede gedurende hierdie tyd.

Aan die ander kant is taalontwikkeling in die tussentyd minder sentraal; Die belangrikste, duidelike toenames in taalontwikkeling het vroeër in die lewe plaasgevind. Tog bly taalontwikkeling gedurende die tussentydse jare plaas.

Byvoorbeeld, tweens verwerf nuwe woordeskat en verbeter hul spoed en begrip wanneer hulle lees.

Al met al kan ontwikkeling in sekere domeine meer prominent lyk tydens spesifieke stadiums van die lewe, maar kinders het feitlik altyd 'n mate van verandering op alle gebiede. Ontwikkeling is dus 'n veelvoudige proses wat bestaan ​​uit groei, regressie en verandering in baie verskillende domeine.

Bron:

Berger, Kathleen. Die ontwikkelende persoon deur die leeftyd. 2008. 7de uitgawe. New York: Worth.