Die verskille tussen pleegsorg en aanneming

Op die eerste oogopslag lyk pleegsorg en aanneming baie soortgelyk. Dit behels beide om 'n kind in jou huis te bring om te sorg en te koester. Trouens, baie voornemende ouers verwar die twee wanneer hulle pleeg- of aannemende oueropleidingsklasse bywoon. Maar daar is twee fundamentele verskille: permanensie en ouerlike regte.

permanensie

Staatsagentskappe wil nie hê kinders moet onbepaald in pleegsorg bly nie, so pleegsorg is tydelik.

Die agentskap wil die probleme wat in die kind se huis of met sy ouers bestaan ​​het herstel, wat veroorsaak het dat hy van hulle verwyder word. Die doel is dat hy eendag sal terugkeer, maar as dit onmoontlik blyk, sal hy vir aanneming geplaas word.

Goedkeuring is permanent. Dit is 'n wetlik bindende verhouding, en gee aan die aangenome kind al die regte en voorregte wat 'n biologiese kind sal geniet. Adoptiewe ouers is die kind se ouers vir ewig, net asof hulle self vir hom geboorte gegee het.

Ouerregte

In die meeste gevalle behou 'n kind se geboorte ouers hul ouerlike regte, selfs al is hul kind in pleegsorg. Sommige van die regte mag onder toesig van die staat wees, maar hulle word nie beëindig nie tensy en tot die kind vir aanneming geplaas word. Tot dusver het sy geboorte-ouers die finale uitspraak oor besluite rakende die kind se sorg, met of sonder insette van die staat. Pleegouers kan nie mediese besluite neem vir die kind nie.

Hulle kan nie besluit waar hy skool gaan bywoon of watter godsdienstige dienste hy moet bywoon nie, ten minste nie sonder toestemming van die geboorte ouers nie. In sommige lande kan pleegkinders nie eers haarself sonder toestemming van hul geboorte ouers kry nie.

As daar vasgestel word dat 'n pleegkind nie na sy biologiese ouers kan terugkeer nie, sal die staat beweeg om die ouers se regte te beëindig en sal daardie regte aanvaar totdat die kind aangeneem is.

Hy sal egter voortgaan om in die pleeghuis te bly totdat hy wettig aangeneem is deur sy pleegouers of deur 'n ander ouer of egpaar.

In aannemende situasies is die aannemende ouers verantwoordelik vir alle besluitneming vir hul kind, net asof hy vir hulle gebore is. Adoptiewe ouers is verantwoordelik vir die kind se mediese sorg, finansiële verpligtinge, en sy opvoedkundige en geestelike ontwikkeling.

Die onderste lyn

As jy oorweeg om 'n pleegouer te word of 'n kind aan te neem, vra jouself twee belangrike vrae. Wil jy jou verhouding met die kind wees vir ewig of net tydelik? En is jy gereed en bereid om alle wettige regte en verantwoordelikheid vir die kind te aanvaar?

Beide pleegsorg en aanneming behels die versorging van 'n kind of kinders wat nie biologies joune is nie. 'N Pleegkind kan spesiale behoeftes hê as gevolg van mishandeling, verwaarlosing of enige kwessie wat veroorsaak het dat hy uit sy ouers se huis verwyder word. Ouer kinders wat vir aanneming geplaas word, kan dieselfde probleme hê. Diegene wat belangstel om pleegouers te word of 'n kind van pleegsorg aan te neem, neem gewoonlik dieselfde opleidingsklasse, sodat hulle bereid is om hierdie uitdagings te hanteer.