Die belangrikheid van ritme met leer Hoe om te lees

Die vermoë om rymwoorde te herken en te produseer, is 'n belangrike fonologiese bewustheidsvaardigheid. Navorsing dui daarop dat daar 'n verband is tussen fonologiese bewustheid en leesvermoë . Om ritmiese vaardighede te werk, is gewoonlik deel van die meeste leesonderrigprogramme.

Hoe ouers kan hul kinders met ritmiese vaardighede help

Wat jy kan doen om jou kind se rymvaardighede by die huis te help ontwikkel:

Dit is belangrik om te onthou dat rympies 'n ontwikkelingsvaardigheid is wat oor tyd sal ontstaan. Wees geduldig met jou kind terwyl hy hierdie vaardigheid leer. As hy voortdurend probleme met rympies of ander fonemiese bewustheidsvaardighede het, oorweeg dit om sy gehoor te keur.

U kan ook met u kind se onderwyser 'n afspraak maak om u besorgdheid te deel en vra of die onderwyser ook soortgelyke probleme op skool opgemerk het. Die onderwyser kan jou help om vas te stel of dit 'n goeie idee is om met ritmiese aktiwiteite voort te gaan of as jou lees tyd beter bestee word, bou jy 'n ander vaardigheid. Jou onderwyser kan ook jou kind waarneem en bepaal of hy ekstra hulp nodig het in hierdie area.