Verstaan ​​die stadiums van fonologiese en fonemiese bewustheid

Klankisolasie en Word Segmentasie is komponente

Geletterdheid navorsers het 'n aantal fonologiese en fonemiese bewustheidsvaardighede geïdentifiseer en die stadiums waarin hulle tipies ontwikkel.

Fonologiese bewustheid verwys na die erkenning dat woorde bestaan ​​uit klankeenhede of foneme, en kan in lettergrepe afgebreek word.

Terwyl die spesifieke vaardighede en hul name in die literatuur verskil, val die fonologiese bewusmakingsvaardighede gewoonlik binne 'n bepaalde groep kategorieë.

Leer meer oor hulle met hierdie roundup.

Woorde en rympies

Woord Segmentasie: Dit is die vermoë om die verskillende woorde in 'n sin te herken. 'N Kind wat woordsegmenteringsvaardighede ontwikkel het, kan sê hoeveel woorde in 'n sin is.

Erkenning van ry: Dit is die vermoë om die algemene klanke in woorde soos die / og / klank in "padda", "hond" en "log" te herken.

Produksie van rympies: Dit is die vermoë om rymwoorde te verskaf wanneer gevra word. Byvoorbeeld, wanneer jy gevra word om 'n woord te gee wat met 'n seun rym, kan 'n kind met 'speelgoed' reageer.

Oefen Ryming Erkenning Met Kwekery Rymes

Bemeestering van Leerplanne

Syllabiele Erkenning: Dit is die vermoë om te erken dat woorde bestaan ​​uit groepe klanke soos in jum ... ping.

Oefen lettergreep erkenning deur die kind sy vingerpunte op sy ken te plaas. Wanneer hy praat, en sy ken beweeg af, is dit 'n nuwe lettergreep.

Sillable Deletion: Dit is die vermoë om die deel van 'n woord te herken wat oorbly wanneer 'n lettergreep verwyder word.

Byvoorbeeld, as die lettergreep van die woord "gebou" verwyder word, is die lettergreep oorbly.

Sillable Substitution: Dit is die vermoë om te erken dat nuwe woorde uit woorddele gemaak kan word. Byvoorbeeld, met die woord "seilboot", kan die woord "seil" vervang word met "sleepboot" om die woord "sleepboot" te maak.

Klankvaardighede

Klankherkenning of Foneemherkenning: Dit is die vermoë om die individuele klanke in woorde te herken. Byvoorbeeld, in die woord "huis" is daar vier klanke, h, o, w, s.

Klankimitasie: Dit is die vermoë om klanke te herhaal wanneer 'n gesproke model gegee word. Byvoorbeeld, wanneer 'n onderwyser die ss geluid maak, herhaal die kind die ss geluid.

Klankisolasie: Dit is die vermoë om 'n individuele klank aan die begin, middel of einde van 'n woord te herken. Byvoorbeeld, die kind sal die b-klank herken in die begin van "kolf", die middel van "kan" of die einde van "web".

Klankmengsel: Dit is die vermoë om 'n woord te herken wanneer die klanke gegee word. Byvoorbeeld, wanneer die geluide fff, rrr, ooo, ggg gegee word, sal die kind die woord "padda" herken.

Klank Segmentasie: Dit is die teenoorgestelde van klankmengsel. Dit is die vermoë om die individuele klanke in 'n woord te identifiseer. Gegewe die woord "hardloop", sal die kind die geluide rrr, uuu, nnn herken.

Klankvervanging: Dit is die vermoë om dit te erken deur die verandering van individuele klanke in woorde, kan nuwe woorde gemaak word. Byvoorbeeld, die woord "kat" kan "sat" word deur die aanvanklike klank van / k / to / s / te verander. Die woord "rug" kan "vryf" wanneer die / g / klank vervang word met / b /.