Hoe Tweens verander in die middelbare skool

Akademici word minder belangrik na die oorgang na die middelbare skool

Kinders groei steeds en verander, maar die preteenjare is veral belangrik in jou kind se emosionele en fisiese ontwikkeling. Tweens ervaar 'n aantal ontwikkelingsveranderings tydens die oorgang van laerskool tot middelskool . Deur die opname van studente voor en na die middelskooloorgang het navorsers bevind dat tweens se houdings teenoor skoolverandering merkbaar na die middelskool betree.

As jou kind gereed is om in die middelbare skool te gaan, is dit 'n kort voorbeeld van wat jy kan verwag.

Minder motivering om te slaag

Oor die algemeen word studente se intrinsieke motivering teenoor die skool - hul begeerte om skoolwerk vir hul eie wil te doen eerder as vir 'n eksterne beloning - gevind dat hulle met ouderdom afneem. Intrinsieke motivering val veral tydens oorgange tussen skole, soos van laerskool tot middelskool. Met ander woorde, kinders kan baie plesier wees om wetenskapsprojekte in die 4de graad te doen, maar voel dat hulle 'n projek "net om dit te doen" in die 5de of 6de graad doen.

Laer grade in die middelbare skool

Nie verrassend word grade ook beïnvloed tydens die middelskool-oorgang vir baie studente nie. Nadat die middelskool ingeskryf is, is studente geneig om laer grade te kry as wat hulle in laerskool gedoen het. Hierdie druppel lyk nie as gevolg van enige kognitiewe of intellektuele veranderinge nie.

Trouens, studente doen net so goed op gestandaardiseerde toetse nadat hulle die middelbare skool ingeskryf het soos hulle vroeër gedoen het. Dit lyk ook nie of gradering moeiliker word na die oorgang na die middelbare skool nie. Daarom weerspieël studente se laer grade waarskynlik 'n werklike verandering in hoe hulle in die middelbare skool verrig in vergelyking met die basiese skool.

Met ander woorde, middelskoolkundiges lyk waarskynlik dat akademici minder belangrik is as wat hulle vroeër in hul lewens gedoen het.

Hulle sien hulself as minder vatbaar tydens die middelbare skool

Laastens beskou studente dat hulle in die 5de graad minder akademies bekwaam is as wat hulle in 4de graad gehad het. Met ander woorde, oor net een jaar begin tweens geloof in hul eie akademiese vermoëns verloor. Hierdie bevinding is belangrik omdat kinders wat dink dat hulle goed in die skool kan doen, meer geneig is om eintlik goed te presteer. Die sterkste studente lyk veral die grootste daling in geloof oor hul vermoëns oor die middel-skooloorgang.

Waarom kom hierdie veranderinge voor na die middelbare skool oorgang?

So hoe lyk dinge? Hoekom verander al hierdie dinge in 'n kort tydjie? Samevattend het navorsing getoon dat tweens minder geïnteresseerd is in die skool, meer swak presteer in hul klasse en hulself as minder akademies in die middelbare skool beskou as in die laerskool. Om uit te vind hoekom hierdie negatiewe veranderinge plaasvind, is nie maklik nie en is die onderwerp van deurlopende navorsing. Daar is waarskynlik baie ontwikkelingsredes vir die veranderinge, soos verskuiwingbelange (bv. Omgee meer oor vriende en sosiale dramas) en die begin van afleidende liggaamsveranderinge .

Daarbenewens lyk dit of daar toenemende eise van onderwysers en ouers is om tweens goeie grade te kry, eerder as om bloot die leerproses te geniet. Maar presies hoeveel elke faktor studente raak, bly onduidelik.

Wat kan 'n ouer help in die middelskoolse oorgang?

Baie van die faktore wat studente raak tydens die middelskool-oorgang is buite beheer van ouers. Tog kan jy 'n rol speel om jou tussentyd in die skool te hou. Vir een, beklemtoon die belangrikheid van "liefde vir leer" gedurende die middel skooljare. Jy het waarskynlik so natuurlik tydens laerskool gedoen toe grade minder prominent en belangrik was; hou 'n soortgelyke houding na die oorgang.

Tweedens, moedig jou kind aan om hul akademiese vermoëns realisties te assesseer. Soos ons gesien het, is sterk studente geneig om te stop om in hulself die meeste van alles te glo ná die oorgang; Jou ondersteunende woorde kan hulle help om te onthou dat hulle bevoeg is. Laastens, hou hierdie bevindinge net in gedagte. Herken dat die middelskool-oorgang moeilik is en dat jou tween tekens van minder skoolbetrokkenheid na die oorgang kan toon. Probeer om begrip te hê vir die uitdagende veranderinge wat hy of sy in die gesig staar en weet dat sy of haar passie vir leer met enige tyd en ondersteuning hopelik sal herleef. Al jou tween om te praat oor uitdagings sowel as suksesse, en maak seker dat jou luistervaardighede goed gebruik word.

Bronne
Anderman, Eric en Midgley, Carol. "Veranderinge in prestasie doel oriëntasies, waargeneem akademiese vaardigheid, en grade oor die oorgang na middel-vlak skole." Hedendaagse Opvoedkundige Sielkunde. 1997: 22, 269-298.

Katz, Idit, Kaplan, Avi, en Gueta, Gila. "Studente Behoeftes, Onderwysersondersteuning, en Motivering vir Huiswerk: 'n Dwarsdeursnee Studie." Die Tydskrif van Eksperimentele Onderwys. 2010: 78, 246-267.