Help jou leer-gestremde kind om meer gemotiveerd te word

Ouers en onderwysers balanseer altyd die vraag of 'n student met leergestremdhede die beste werk doen wat hy kan of as hy miskien is, ... om 'n bietjie af te trek weens 'n gebrek aan motivering. Leer maniere om 'n kind se gebrek aan motivering te hanteer, is belangrik vir skoolsukses. Studente wat natuurlik gemotiveerd is om hul werk te doen, word gesê dat hulle intrinsiek gemotiveerd is.

Hierdie studente is tevrede met die gevoelens van prestasie wat gepaard gaan met kwaliteit werk en hulself toepas. Studente wat werk as gevolg van die begeerte vir eksterne belonings, word gesê dat hulle ekstern gemotiveer word. Hierdie studente word gemotiveer deur dinge soos goeie grade, tasbare belonings en ouerlike goedkeuring.

Hoekom Interne Motivering is moeilik om te onderhou

Alhoewel interne motivering hoogs wenslik is, het baie studente met leergestremdhede probleme om daardie soort motivering te handhaaf. Dikwels is dit omdat hulle sukkel met leer dit moeilik maak om dieselfde tevredenheid te voel met hul werk wat ander studente mag voel. Daar is egter 'n paar strategieë wat ouers en onderwysers kan gebruik wat 'n kind se interne motivering sal verhoog. Sommige van hierdie strategieë is daarop gemik om die student te versterk, en ander is daarop gemik om die taak of werksomstandighede so gunstig moontlik te maak.

Strategieë wat daarop gemik is om die student se gereedheid om te leer, te versterk, sluit in gesonde verstandstrategieë, soos om seker te maak dat die student genoeg rus het, 'n gebalanseerde dieet eet en 'n produktiewe en gebalanseerde skedule hou met 'n goeie mengsel van skoolwerk, oefening en breek tyd. Natuurlik sal 'n student wat hierdie goeie gewoontes onderhou, meer geestelike en fisiese energie hê wat nodig is om motivering vir 'n taak te handhaaf.

Ander strategieë behels die wysiging van die taak self om die student se belangstelling te vonkel. Byvoorbeeld, eerder as om te skryf hoe 'n vulkaan funksioneer, kan 'n student met 'n leergestremdheid beter gemotiveer word deur 'n model te skep of 'n plakkaat te maak wat aantoon hoe die vulkaan funksioneer. Verder, as dieselfde kind 'n skryfgestremdheid het, kan die kind help om die konsepte makliker te leer en te behou as om alleen te skryf.

Motiveer Met Eksterne Belonings

Uitwendige, of ekstrinsieke, gemotiveerde studente kan motivering verbeter wanneer hulle 'n soort positiewe versterking gee om aan 'n taak te werk. Belonings soos verbale lof, verdien punte of tokens om kontant in te beloon, en om sosiale erkenning te verdien, is net 'n paar van die maniere waarop 'n ekstern gemotiveerde student bemoedig kan word om met 'n taak gemotiveerd te bly.

Alhoewel sommige opvoeders en ouers kan voel dat hierdie soort versterking een of ander manier kunsmatig of ongewens is, is die realiteit dat die meeste van ons werk vir 'n soort eksterne beloning. Hoeveel van ons sal elke dag werk as ons nie betaal word nie? Die realiteit is dat studente met leergestremdhede, net soos almal, soms 'n beloning nodig het om hulle op 'n taak te laat beweeg.

Dit is veral waar wanneer die taak 'n gebied van hul gestremdheid behels. Byvoorbeeld, 'n persoon met 'n leesafwyking soos disleksie kan meer gemotiveerd wees om leesopdragte te doen as hulle 'n soort van eksterne beloning kry vir die ekstra moeite wat hulle in die taak moet stel om suksesvol te wees.

Ander motiveringsprobleme en hul oplossings

Daar is 'n aantal addisionele faktore wat motivering beïnvloed wat 'n kind se opvoering in die skool kan beïnvloed.

Oorweldig by die skool. Sommige studente word eenvoudig oorweldig deur die omvang van 'n taak en kan nie eers begin weens die hoeveelheid werk wat gedoen moet word nie.

Hierdie studente kan gehelp word deur take te verdeel in kleiner subtaak. Dit kan die student help om 'n projek te sien as 'n reeks kleiner, hanteerbare eenhede eerder as een groot oorweldigende monster.

Sommige studente is bang vir mislukking. Hulle dink hulle ken hul beperkings en glo dat hul mislukkings sal lei tot openbare verleentheid, so hulle probeer net nie. In sommige gevalle sal hierdie studente misbruik om die fokus te verskuif van hul onvermoë om iets anders te doen, enigiets anders, wat hulle nie sal skaam nie. Hierdie studente kan gehelp word deur die moontlikheid van mislukking in die geleentheid vir sukses te verander. Laat die kind byvoorbeeld ekstra krediet verdien deur sy foute reg te stel. Laat hulle toe om uit 'n spyskaart van antwoorde te kies, eerder as om hul eie antwoorde op vrae te genereer. Moet nooit 'n kind belag vir mislukking nie, en behandel altyd foute as geleenthede om te leer. Studente moet weet dat almal by tye misluk en dat die vaststelling van foute is wat almal doen om vorentoe te beweeg.

Kinders met leergestremdhede kan ook verveeld wees met die werk wat hulle gevra is om te doen. Dit is veral waar as 'n onderwyser die kind se vermoëns beraam en haar werk gee wat onder haar werklike vlakke is. Hierdie soort verveling kan aangespreek word deur te verseker dat die kind op haar vermoëns werk en 'n paar uitdagende werk kry om haar belangstel.

Relevansie is ook belangrik om lae motivering te bewerkstellig. Kinders moet sien en glo dat skoolwerk betekenisvol is vir hul lewens. Onderwysers en ouers kan hierdie soort motiveringsprobleem aanspreek deur kinders te leer hoekom dit wat hulle leer, belangrik is en deur te demonstreer hoe dit wat hulle leer, dadelik nuttig kan wees in hul lewens.

Probleme in 'n kind se lewe kan ook sy motivering beïnvloed. Net soos volwassenes kan kinders dalk nie hul werk op skool doen as iets in hul persoonlike lewens veroorsaak dat hulle angs of depressie het nie. Kinders wat probleme ervaar in hierdie aspek van hul lewens kan baat vind by berading.

Ouers kan op baie maniere help om studentemotivering te verbeter. Die verskaffing van 'n versorgende en ondersteunende huisomgewing is een manier. Om duidelike verwagtings te stel, leiding te gee en terugvoering oor die kind se werk te gee, kan ook behulpsaam wees.