Digital Storytelling vir studente met leergestremdhede

Digitale storievertelling kombineer die tradisie van storievertelling met digitale tegnologie. Die skep van digitale stories nooi studente om verskeie vorms van media te gebruik om hul storie te vertel. Dit bied aan studente die vermoë om navorsing te doen, innoverende tegnologie te verken en saam te werk met eweknieë om 'n storie te vertel.

Wat is digitale stories?

Digitale stories is tipies 'n paar minute lank (bv. 2-5 minute lank) en het baie doeleindes: vertelling, insiggewende, instruksionele of persoonlike gebeurtenisse of stories.

Die skep van digitale stories kan studente met leergestremdhede dien wat probleme ondervind om 'n storie deur middel van skryfwerk te vertel. Hierdie individue sukkel meestal met die verskillende stadiums van skryfwerk, waaronder die kies van 'n onderwerp en die beplanning van hul skryfstuk, hersiening van hul werk en die voltooiing van die skryfstuk om aan die vereistes te voldoen. Baie studente met leergestremdhede sukkel om hul gedagtes te skryf en / of te verloor, terwyl hulle hul gedagtes neerlê weens die fisiese handeling van skryf.

Hoe kan hulle help

Digitale storievertelling bied geleenthede om tradisionele geletterdheid vir studente met leergestremdhede te bewerkstellig om hulle te help om nuwe vaardighede te leer en te bemeester deur kreatief op hulle te pas. 'N digitale storie gebruik vertelling en kombineer dikwels stilstaande beelde, rolprente en teks om 'n fliek te skep. Op hierdie manier kan studente met LD beter konsentreer op die lewering van inhoud, volgorde formuleer, en ander elemente aan storievertelling verskaf sonder om verhinder te word deur 'n oorbeklemtoning op skrif.

Met die teenwoordigheid van gesofistikeerde rekenaarsagteware, verskeie toepassings en slimfoon tegnologie, kan kinders wat sukkel om tradisionele werkstukke te skryf, 'n multimedia-benadering in die huis en in die klaskamer aanwend.

Gevolglik kan studente vertroue kry in hul vermoë om idees te skep en uit te druk deur middel van hierdie multimodale medium.

Hierdie manier van storievertelling laat onderwysers toe om onderrig aan te pas en aan te pas vir individuele studente. Dit bied moontlikhede buite die bereik van uitdrukking deur middel van skryf. Digitale storievertelling beklemtoon die sterkte van 'n kind en stel hulle in staat om meer realistiese en haalbare doelwitte te bereik deur die gebruik van verskillende multimedia.

Digitale storievertelling laat studente toe om hul stories op verskillende maniere te ontwikkel en te vertel. Hulle kan kies hoe om hul storie te ontwikkel sodat dit die regte betekenis kan oordra. Eerstens kan hulle 'n klankbaan skep om die storie te vertel. Dan kan studente hul storie deur visuele geletterdheid bou deur teks, prente en / of video by te voeg. Laastens kan hulle hul werk wysig om hul finale produk te vertoon.

Baie opvoeders het 'n groter betrokkenheid in hul studente se begeertes aangedui om hul kreatiwiteit uit te druk by die skep van digitale stories. Studente het 'n sterker skriftelike betrokkenheid ervaar waar hulle meer skryf en meer besonderhede in hul skryfwerk verskaf.

Bottom Line

Sommige kenners kan argumenteer dat die gebruik van tegnologie om studente te motiveer om verskeie skoolverwante take te voltooi en vereistes kan wegneem van hul dieper begrip van die materiaal.

Die meeste opvoeders voel egter dat skrywers wat sukkel, hoogs gemotiveer word deur digitale tegnologie en kan help om hul geletterdheidsvaardighede op nuwe vlakke uit te brei.

> Bronne:

> Kaylor, M. (2007). Digital Storytelling vir studente met leergestremdhede. In R. Carlsen et al. (Eds.), Verrigtinge van die Vereniging vir Inligtingstegnologie en Onderwysersopleiding Internasionale Konferensie 2007 (p. 621-623). Chesapeake, VA: AACE.