Stotter in kinders

Baie kleuters en voorskoolse kinders stamp soos hulle leer praat, en alhoewel baie ouers daaroor bekommer, sal die meeste van hierdie kinders die hakkel uitgroei en normale spraak kry as hulle ouer word. Aangesien die meeste van hierdie kinders nie as volwassenes stamp nie, word hierdie normale stadium van spraak- en taalontwikkeling gewoonlik na verwys as pseudostuttering of as normale afwyking.

hakkel

Ware stammering is veel minder algemeen as pseudostuttering. In teenstelling met kinders met pseudostuttering, het kinders met ware stottere meer geneig om lang herhalings van sommige klanke, lettergrepe of kort woorde te hê. Terwyl dit ook kan kom, gaan ware stotterwerk meer dikwels en meer konsekwent as pseudostuttering voor. Kinders met ware stottere is ook meer geneig om die hakkel te sien en angstig te wees of daaroor skaam en kan 'n vrees vir praat ontwikkel.

Pseudostuttering

Soos kinders leer om te praat, kan hulle sekere klanke herhaal, struikel of woorde uitspreek, huiwer tussen woorde, klanke vir mekaar vervang, en sommige klanke nie kan uitdruk nie. Kinders met hierdie tipe normale afwyking het gewoonlik kort herhalings van sekere klanke, lettergrepe of kort woorde. Die stammering kom gewoonlik en gaan en is die mees merkbare wanneer 'n kind opgewonde, gestres of te moeg is.

Dit is gewoonlik nie bekend wat veroorsaak dat sommige kinders stotter nie, maar dit blyk geneties te wees, en 'n kind is meer geneig om te stotter as 'n ouer ook stutters. Stuttering is ook meer waarskynlik voorkom by kinders wat onder baie stres verkeer, byvoorbeeld na die begin van 'n nuwe dagversorging, verskuiwing, die geboorte van 'n nuwe broer of suster, ens., En dit is meer algemeen by seuns.

Stottering is gewoonlik nie 'n bekommernis nie, solank dit nie langer as vyf of ses maande volgehou word nie of ten minste geleidelik verbeter gedurende daardie tydperk. Totdat dit nie op sigself gaan nie, kan sommige stappe wat jy kan neem om jou kind te help, insluit:

As die stottering geïgnoreer word, sal dit gewoonlik sonder enige tussenkoms oplos. Ouers sal ondersteunend moet wees, alhoewel die stottering hul kind pla.

Stotter- en Spraakevaluering

Vir kinders met pseudostuttering, as die stammering meer as vyf of ses maande voortduur, of jou kind angstig of selfbewus maak, kan hy baat vind by 'n spraakevaluering en stotterende terapie, insluitend spraakterapie. Kinders met ware stottering, veral as dit hulle angstig of verleentheid maak, moet geëvalueer word deur 'n spraak-patoloog wat spraakterapie kan begin.

Bronne:

> Kinderloosheidsversteurings. Amerikaanse Spraak-Taal-verhoor Vereniging.

Reilly et al. Natuurlike Geskiedenis van Stotter tot 4 jaar: 'n Voornemende Gemeenskapsgebaseerde Studie. Pediatrie Volume 132, Nommer 3, September 2013.