Simptome van algemene gedragsversteurings by kinders

Gedragsversteurings is meer as net af en toe gemoedstoestande of uitdagende gedrag . Echte kindergedragsversteurings is baie ernstiger. 'N Kind met 'n diagnoseerbare gedragsversteuring ervaar gedragsprobleme wat erns genoeg is om inmeng met skoolprestasie of verhoudings met vriende en familie.

Gedragsversteurings kan mettertyd erger word sonder behandeling, dus is dit belangrik om 'n kind te kry wat geëvalueer word deur 'n gekwalifiseerde geestesgesondheidspersoon as jy 'n gedragsversteuring vermoed.

Daar is verskillende tipes gedragsversteurings wat by kinders en tieners voorkom, en soms het kinders meer as een.

Aandag tekort hiperaktiwiteit versteuring

Aandagtekort hiperaktiwiteitsversteuring is een van die mees algemene kinderversteurings. Daar is drie hoof tipes ADHD; oorwegend hiperaktief-impulsief, oorwegend onoplettend, en gekombineer hiperaktief-impulsief en onoplettend.

Algemene simptome van ADHD sluit in:

Alhoewel medikasie nuttig kan wees om die simptome by sommige kinders te verminder, kan ouersintervensies ook help om baie gedragsprobleme wat verband hou met hiperaktiwiteit en impulsiwiteit te verminder.

Soms het kinders met ADHD ook 'n opposisie-uitdagende wanorde.

Oppositional Defiant Disorder

Opposisie-uitdagende wanorde word gekenmerk deur volgehoue ​​verset en ongehoorsaamheid teenoor gesagsfigure. Simptome kan insluit:

Kinders met ODD vertoon simptome by die huis, by die skool en in ander omgewings. Hul gedrag lei gewoonlik tot 'n behoefte aan gereelde dissiplinêre optrede en hulle is geneig om te sukkel om met hul eweknieë saam te werk. Sonder intervensie kan ODD tot gedragsversteuring ontwikkel.

Gedragsversteuring

Gedragsversteuring behels 'n herhalende patroon van oortreding van ander mense se regte of aanhoudende oortreding of ouderdomsgeskikte sosiale reëls. Gedragsversteuring sluit dikwels in:

Kinders met gedragsversteuring word dikwels van die skool af geskors. Hulle mag die polisie ingryp en soms misbruik hulle dwelms of alkohol. Adolessente met gedragsversteuring kan intensiewe intervensies vereis, soos in-huis ondersteuning of selfs residensiële plasing.

Behandeling vir gedragsversteurings

Gedragsversteurings word gewoonlik die beste behandel met 'n hele span professionele persone.

Kinderpsigiaters kan behulpsaam wees as medikasie nodig is. Terapeute kan kinders help om nuwe vaardighede te leer om hul emosies en gedrag te bestuur, asook om oueropleiding te verskaf.

Spesiale onderwysdienste kan nodig wees. Kinders met gedragsversteurings en emosionele versteurings kan baie ekstra ondersteuning op skool vereis, insluitend gespesialiseerde klaskamers. Soms kan sielkundiges toetse uitvoer om leerstoornisse of ander onderliggende geestesgesondheidskwessies uit te skakel wat tot die gedragsprobleme kan bydra.

Gedragsversteurings kan voortspruit uit 'n verskeidenheid genetiese en omgewingsfaktore.

As jy vermoed dat jou kind 'n gedragsversteuring kan hê, is dit belangrik om met jou kind se pediater te praat. Die pediater kan 'n evaluering verskaf en u kind verwys vir verdere toetsing of behandeling.