Hoe om die verskil tussen konflik en boelie te vertel

Almal ervaar konflik van tyd tot tyd. Dit is 'n normale deel van die lewe. En om dit op 'n gesonde manier te hanteer, help kinders om die sosiale vaardighede te bemeester wat hulle nodig het. Maar in teenstelling met konflik, is bullebakkery nie 'n normale deel van die lewe nie. Dit is nie 'n "ritueel van deurgang" nie en dit maak nie kinders opdok nie.

Bullebakkery is 'n magsmisbruik en het beduidende gevolge.

Daar is niks gesond oor bullebakkery nie. Trouens, daar is 'n paar baie duidelike verskille tussen pesten en konflik. Om hierdie verskille te identifiseer, is belangrik om te weet hoe om te reageer.

Eienskappe van Peer Konflik

Daar is 'n aantal maniere om konflik te identifiseer. Eerstens, wanneer 'n konflik voorkom, het beide mense wat betrokke is, gelyke krag in die verhouding. En albei mense kan emosioneel en ontsteld wees, en niemand soek beheer of aandag nie. Hulle is ook respek teenoor mekaar, alhoewel hulle nie saamstem nie.

Ook wanneer mense konflik ondervind, voel hulle dikwels berou en neem hulle verantwoordelikheid vir hul optrede. Hulle wil die probleem oplos sodat hulle weer kan begin pret hê. Hulle is van plan om 'n soort ooreenkoms te vind sodat die verhouding weer herstel word. Laastens gebeur konflik soms en is gewoonlik nie ernstig of emosioneel skadelik vir enige persoon nie.

Terwyl konflik ervaar, is dit nooit lekker vir enige party nie, dit maak nie 'n persoon sleg oor wie hulle is nie.

Kenmerke van afknouery

Die beste manier om peste te identifiseer, is om te erken dat dit 'n doelbewuste daad is. Die doel is om 'n ander persoon seer te maak, beledig of te bedreig. Daar is ook 'n wanbalans in die situasie.

Bullies oefen beheer oor ander mense uit deur hulle te intimideer, teister, hulle te bedreig of te verneder.

Bullebakkery is ook herhaal en doelgerig. Met ander woorde, dit is aan die gang. Terwyl die taktiek kan wissel van voorval tot voorval, is die boelie op dieselfde manier met dieselfde mense gerig, met die doel om hulle op een of ander manier seer te maak. Bullebakkery vorm ook 'n bedreiging vir ernstige emosionele of fisiese skade.

Tipies, 'n boelie voel baie min berou en die teiken is gewoonlik sigbaar ontsteld. Daarbenewens kan bullies bevrediging kry van mense seer. En daar is geen poging om iets op te los nie. Bullies stel nie belang in 'n verhouding met die beoogde teiken nie. Onthou egter dat nie elke pynlike aksie boelie is nie. Soms is dit eenvoudig ongekende gedrag . Maak dus seker dat jy bewus is van wat afknouery beteken .

Verskille in die aanspreek van konflik en boelie

Konflik is 'n belangrike deel van die opgroei, maar pesteer nie. Konflik leer kinders hoe om te gee en te neem. Hulle leer ook hoe om 'n ooreenkoms te bereik en hoe om probleme op te los. Maar bullebakkery net wonde kinders.

Wat konflik betref, is dit goed vir kinders om konflikresolusievaardighede te leer. Hierdie vaardighede bevorder luister en saamwerk.

Albei partye kom ooreen. Maar konflikoplossing is nie geskik vir bullebakkery nie. Trouens, dit kan baie gevaarlik wees vir die slagoffers van die boelie.

Konflikoplossing werk gebaseer op die veronderstelling dat beide mense verantwoordelik is vir die huidige probleem en dit nodig het om dit uit te werk. In hierdie situasie maak beide kinders kompromieë en die konflik word opgelos. Gewoonlik, wanneer kinders 'n konflik het, is dit die beste om hulle die geleentheid te bied om dit op hul eie uit te werk.

Maar afknouery is anders. Dit gaan oor die boelie wat 'n keuse maak om 'n ander persoon doelbewus seer te maak. Daar is niks om uit te werk nie.

Boonop onderhandel bulle gewoonlik nie met ander nie. Hulle wil krag hê en hulle blameer ander vir hul optrede. Selfs as 'n volwassene hulle kan vra om verskoning te vra, sal bulle dikwels terugval wanneer niemand anders daar is nie. As gevolg daarvan is dit noodsaaklik om die verskil tussen konflik en bullebakkery te erken.

Onthou, die boelie is ten volle verantwoordelik vir die situasie. Hy dra ook al die verantwoordelikheid vir verandering. Om 'n teiken te dwing om deel te neem aan konflikoplossing of bemiddeling is nooit 'n goeie idee nie. In plaas daarvan, ontwikkel ' n intervensieproses wat die veiligheid van die student belas.

Intussen moet die boelie gedissiplineer word. Bulle moet gevolge vir hul gedrag ervaar. Hulle moet ook gesê word dat hul keuses onaanvaarbaar is en nie geduld sal word nie. Net so moet die slagoffers van pesteer gerus gestel word dat hulle nie die pesten veroorsaak het nie en dat hulle nie te blameer is nie. Werk saam met hulle om hulle te help om die negatiewe impak van bullebakkery te oorkom. Die doel is vir hulle om selfbeeld te herwin.