Begrip en hantering van kinderverlating

Verlating verwys gewoonlik na 'n ouer se keuse om doelbewus fisiese, emosionele en finansiële ondersteuning van 'n minderjarige kind te weerhou. Met ander woorde, verlating plaasvind wanneer die ouer versuim om sy of haar ouerlike verantwoordelikhede na te kom en kies om nie kontak met sy of haar kind te hê nie. Ouerlike verwerping is ook nie beperk tot nie-vrywaring ouers nie.

Soms is ouers met eensame bewaring - selfs diegene wat hard geveg het in die hof om kinderopvolging te wen - ook daarvan beskuldig dat hulle hul kinders verlaat.

Hoekom verlaat ouers?

Die mees algemene vraag is: "Hoe kan 'n ouer dit doen?" Ongelukkig doen ouers wat hul kinders verlaat dikwels doen omdat hulle glo hulle is swak toegerus om die emosionele en finansiële stabiliteit wat die kind benodig, te voorsien. Dit is algemeen om dit te blameer op die ouer se vermoë om ouer te wees (of gebrek daaraan), en tog is dit nie waar dat al die ouers wat verlate was, as kinders mishandel, geïgnoreer of verwaarloos is nie. Sekerlik, ons sien voorbeelde elke dag van ouers wat verwaarloos of mishandel is, en tog later liefdevolle, toegewyde ouers word. So hierdie tipe van veralgemenings hou nie op wanneer dit nader ondersoek word nie.

Self-twyfel kan 'n gemeenskaplike noemer wees in gevalle waar ouers hul kinders opsetlik laat vaar. Alhoewel dit nie 'n wettige verskoning is nie, kan dit 'n belangrike faktor wees om te oorweeg wanneer jy probeer om aan jou kind te verduidelik waarom die ander ouer kies om onbetrokke te wees.

Verduideliking van die oorgawe aan 'n kind

As jy jou kinders alleen opwek, en die ander ouer kies om nie betrokke te wees nie, kan jy verwag dat jou kinders uiteindelik sal begin om moeilike vrae te vra wat jy moet beantwoord. Die volgende wenke kan help:

Verlies van ouerlike regte as gevolg van verlating

In die meeste state word 'n ouer gesê dat hy 'n kind 'verlaat' het ná 'n tydperk van twee jaar wat sy of haar kontak en finansiële ondersteuning weerhou. Verlating kan ook lei tot die verlies van 'n mens se ouerlike regte. 'N Ouer kan egter nie net kies of kies om sy eie regte te verbeur nie.

Trouens, selfs in gevalle van duidelike en opsetlike verlating, sal die meeste state nie 'n ouer se regte wettig beëindig tensy daar 'n ander ouer figuur is nie, soos 'n stiefouer, wat wag om die kind formeel aan te neem.

Na-verlating hereniging

Sommige ouers wat hul kinders se lewens onttrek het, erken later hul fout en wil vergifnis soek en die verhouding herstel. In situasies waar die voorheen onbetrokke ouer meer gereeld in die kinders se lewens kan deelneem en 'n verbintenis het om dit te doen, kan die ervaring 'n broodnodige genesing en herstel bied.

As die geleentheid ontstaan ​​en jy is nie seker wat om te doen nie, oorweeg om met 'n terapeut of berader oor jou bekommernisse te praat voordat jy 'n besluit neem.