Ouerskapstrategieë om jou kind se gedrag te verbeter

Alle kinders sal episodes van swak gedrag ervaar . Party meer en meer, en ander minder. Probeer om hierdie gedragsprobleme in die knop te knyp voordat dit 'n probleem word. Die gebruik van hierdie drie probeer-en-ware ouerskapstrategieë sal jou kind se gedrag verbeter en die frekwensie en erns van enige gedragsprobleem verminder.

1. Verhouding

'N liefdevolle en stabiele verhouding tussen ouers en kinders is die grondslag vir 'n kind se gesonde sosiale ontwikkeling.

Vertel jou kind jy is lief vir hulle en wys jou liefde deur die tyd te neem om te luister, te speel en te onderrig. Die ouer-kind verhouding is gebou op die woorde wat jy sê en die toon van jou stem. Dit word versterk deur die lag wat jy deel en die speletjies wat jy saam speel. Dit word vir altyd verbind deur die waardes en vaardighede wat jy elke dag aan jou kind oorhandig.

2. Beplanning

Beplanning is die geheim van goeie ouerskap. Kyk na jou verwagtinge sodat jy beplan vir goeie gedrag, eerder as om die slegte te maak. Die meeste gedragsprobleme vind plaas tydens tye van oorgang en aanpassing. Sedert kinderjare is natuurlik 'n voortdurende proses van oorgang en aanpassing aan vinnige ontwikkeling. Dit is maklik om te sien hoekom slegte gedrag so 'n natuurlike reaksie is op die uitdagings wat 'n kind nog nie oor die vaardighede beskik nie.

Beplanning behels die ken van jou kind, hul temperament en vaardighede, en om die uitdagings van hul omgewing te ken.

Gebruik direkte onderrig-, leiding- en oefengeleenthede om die vaardighede aan te leer wat jou kind nodig sal hê om nuwe uitdagings te hanteer tydens die kindertyd.

3. Reaksie

Aandagbaarheid en reaksie is die sleutelgereedskap om jou kind se gedrag te verbeter. 'N Begrip van gedragsbepalingsbeginsels sal jou help om jou antwoorde te beplan om gedrag te verbeter.

Dit kom alles neer op aksies en gevolge. Wanneer 'n kind se optrede positiewe versterking verdien, word dit oor tyd herhaal. Wanneer 'n aksie straf opdoen, word dit uiteindelik uitgeblus.

Kinders leer om die verband tussen 'n aksie en die gevolg daarvan te maak wanneer die versterking of straf onmiddellik en logies verband hou met die aksie. Ouers hoef nie altyd die gevolg te gee nie. Trouens, die meeste gevolge kom natuurlik voor. Ouers kan help om die verband te maak deur met die kind te praat oor wat hulle gedoen het en waarom dit tot 'n sekere gevolg lei.

Maar, as ouers, is ons reaksie op ons kind se optrede kragtige gevolge, óf belonend of straf. Hoe dan ook, dit vorm die kind se gedrag. In die konteks van 'n positiewe ouer-kind verhouding, is jou goedkeuring of afkeuring gewoonlik 'n antwoord om 'n gedrag te versterk of te straf. Wanneer meer intensiewe beloning of straf nodig is, moet ouers kies wat vir hul gesin werk.

Die sleutel is om na jou kind se houding, buie en gedrag te kyk; en dan vinnig en vinnig op beide goeie en slegte gedrag te reageer. Leer om te erken wanneer slegte gedrag versterk word, of wanneer goeie gedrag uitgesterf word, en pas die gevolge aan om dit om te draai.

Dit vereis dat ons aandag gee aan ons kind en die korrekte reaksie maak.